Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Horné Obdokovce.

Aktuálne oznamy

Poľovnícky deň - pozvánka

Poľovnícke združenie HRABINA Horné Obdokovce všetk ...viac...

Zverejnené 24.6.2019 -webmaster-


 

Oznámenie o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva

Anton Kusý bol zvolený vo voľbách do orgánov samos ...viac...

Zverejnené 14.6.2019 -webmaster-


 

Zápisnica a uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ Horné Obdokovce

Obec Horné Obdokovce zverejňuje zápsinicu a prijat ...viac...

Zverejnené 14.6.2019 -webmaster-


 

Návrh VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavenými odpadmi na území obce Horné Obdokovce

Obec Horné Obdokovce zverejňuje návrh
VZN ...viac...

Zverejnené 5.6.2019 -webmaster-


 

Návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach v obci Horné Obdokovce a jej častiach

Obech Horné Obdokovce zverejňuje návrh
VZN ...viac...

Zverejnené 5.6.2019 -webmaster-


 

Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ Horné Obdokovce, v školskom klube a v školskej jedálni

Obec Horné Obdokovce zverejňuje návrh
VZN ...viac...

Zverejnené 5.6.2019 -webmaster-
Aktualizované: 24.6.2019 -webmaster-


 

Africký mor ošípaných - oznam

V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom zavlečenia < ...viac...

Zverejnené 28.5.2019 -webmaster-


 

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Horné Obdokovce zverejňuje výzvu na predklada ...viac...

Zverejnené 23.5.2019 -webmaster-


 

Zámer na predaj majetku obce

Obec Horné Obdokovce v zmysle Zákona č. 138/1991 Z ...viac...

Zverejnené 22.5.2019 -webmaster-


 

Záverečný účet obce Horné Obdokovce za rok 2018

Obec Horné Obdokovce v zmysle § 9 ods. 2 Zákona č. ...viac...

Zverejnené 29.4.2019 -webmaster-


 

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy a do materskej školy

Oznamujeme rodičom, že zápis do 1. ročníka základn ...viac...

Zverejnené 23.4.2019 -webmaster-


 

Odpočet vodomerov - oznam

Západoslovenská vodáresnká spoločnosť oznamuje obč ...viac...

Zverejnené 16.4.2019 -webmaster-


 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2019

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku ...viac...

Zverejnené 13.4.2019 -webmaster-


 

Veľkoobjemový kontajner - oznam

Informujeme občanov z časti Bodok, že veľkoobjemov ...viac...

Zverejnené 29.3.2019 -webmaster-


 

Ochrana lesov pred požiarmi - oznam

Obec Horné Obdokovce na základe oznámenia Okresnéh ...viac...

Zverejnené 19.3.2019 -webmaster-


 

Nenašli sa žiadne akcie

ÚvodÚvodná stránka