Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách - oznamVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce žiada všetkých občanov, najmä na Kamanskej ulici a na Hríšnici, aby boli voči sebe tolerantní a v záujme ochrany bezpečnosti ľudí ako aj majetku, neparkovali so svojimi vozidlami na miestnych komunikáciách a tým nezabraňovali plynulému prechodu vozidiel po ceste.

Žiadame občanov, aby svoje vozidlá umiestnili do svojich dvorov.

Za porozumenie všetkým ďakujeme.


 
 

Verejná zbierka ošatenia a obuvi Vytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce vyhlasuje

verejnú zbierku ošatenia a obuvi

určenú pre prijímateľov sociálnych služieb umiestnených v Zariadení sociálnych služieb "V KAŠTIELI", Horné Obdokovce.

Verejná zbierka ošatenia a obuvi je určená na podporu sociálne znevýhodnených občanov žijúcich v Zariadení sociálnych služieb Horné Obdokovce.

Predmetom zbierky sú predovšetkým zánovná obuv - tenisky, šľapky, sandále a ošatenie - vetrovky, tepláky, teplákové súpravy, mikiny, svetre, legíny, tričká, spodné prádlo a tiež uteráky.

V prípade, ak sa rozhodnete túto zbierku podporiť, prosíme vás o prinesenie ošatenia a obuvi do priestorov Obecného úradu v Horných Obdokovciach počas úradných hodín do konca marca 2019.

Za vašu podporu vám vopred ďakuje vedenie Zariadenia sociálnych služieb "V KAŠTIELI", Horné Obdokovce, ako aj starosta obce Horné Obdokovce.


 
 

Zbieranie odpaduVytlačiť
 

Vážení občania,

žiadame Vás o dôsledné separovanie komunálneho odpadu, aby sa znížilo jeho množstvo. Do komunálneho odpadu nepatria plastové obaly, kovové obaly, tetrapakové obaly, sklo, papier, šatstvo, drobný elektro- odpad, batérie.

Zvlášť prosíme obyvateľov bytoviek, aby sa zapájali do separovaného zberu, prišli si vyzdvihnúť vrecia, lebo podľa informácií zberovej spoločnosti sa vôbec nezapájajú do separovaného zberu a majú nadmerné množstvo komunálneho dopadu. V obci sa nachádzajú kontajnery na jednotlivé druhy separovaného odpadu – sklo, papier, plasty. Od apríla pribudnú kontajnery na kovové a tetrapakové obaly. Pravidelne sa vykonáva zber separovaných zložiek  z domácností. Šatstvo sa zbiera do kontajnerov pri budove obecného úradu a pri kultúrnom dome v Obsolovciach. Podobne aj použité kuchynské tuky a oleje môžete odovzdať na obecnom úrade v uzatvorených plastových nádobách.

Prosíme Vás, zapájate sa do separovaného zberu odpadov, ako aj triedenia komunálneho odpadu z domácností. Zníži sa množstvo skládkovaného odpadu. Nevytvárajte nelegálne skládky a neničte si svoje životné prostredie, a prispejete k jeho ochrane. 


 
 
Položky 1-10 z 24

Úradná tabuľa

Ochrana lesov pred požiarmi - oznamVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce na základe oznámenia Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch zverejňuje informáciu o ochrane lesov pred požiarmi.

 

Viac informácií v priloženom súbore.


 
 

Oznámenie o začatí realizačných prác na stavbe Vedenie 2x400kV Krožovany - BystričanyVytlačiť
 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

oznamuje začatie výstavby a realizácie stavby

"Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany"

 

Viac informácií na priloženom obrázku.


 
 

Oznam - prerušenie distribúcie elektrinyVytlačiť
 

V zmysle informácie zo Západoslovenskej distribučnej, a. s. oznamuje občanom, že v častiach obce dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny, a to nasledovne:

OBSOLOVCE - 18. marca 2019 od 8,00 do 11,30 hod.

 

BODOK - 20. marca 2019 od 8,00 do 14,00 hod.

 

ČERMIANSKA DOMOVINA - 21. marca 2019 od 8,00 do 15,00 hod.

 

Bližšie infromácie na priložených obrázkoch.


 
 

Oznámenie o zverejňovaní zápisníc a uznesení z rokovaní obecného zastupiteľstva obce Horné ObdokovceVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce informuje občanov, že vzhľadom na zmenu formy uznesení zápisnice a uznesenia z rokovaní obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce budú zverejňované na úradnej tabuli obce umiestnenej na medziposchodí budovy Obecného úradu v Horných Obdokovciach a na internetovej stránke obce v časti Samospráva obce – Zasadnutia OZ.


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2019Vytlačiť
 

Miestna volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 15. 02. 2019 zarergistrovala kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2019.

Zoznam kandidátov sa nachádza v priloženom súbore.


 
 

Územný plán obceVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce zverejňuje

Územný plán obce Horné Obdokovce (grafická časť)

schválený v roku 2018.

 

Súbor na stiahnutie hobdokovce_ti.pdf hobdokovce_ti.pdf (829.9 kB)
Súbor na stiahnutie hobdokovce_kom.pdf hobdokovce_kom.pdf (1.8 MB)

 
 

Zberné miesto - oznamVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce oznamuje občanom, že s účinnosťou od 1. februára 2019 je prevádzka zberného miesta otvorená pre občanov Horných Obdokoviec a priľahlých častí Obsolovce, Bodok a Čermianska domovina.

Prevádzková doba zberného miesta je uvedená v priložených súboroch.

 

Na zberné miesto je možné odovzdať elektroodpad, akumulátory a batérie, papier, sklo, plasty, kovy, použité jedlé oleje, drobný stavebný odpad v malom množstve.

Väčšie množstvo stavebného odpadu je možné prijať iba so súhlasom starostu obce a bude spoplatnené v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015.

 

Na zberné miesto neodovzdávajte pneumatiky, nebudú prijaté. Tie je možné odovzdať v autorizovanom servise na to určenom.

 

Malé baterky sa zbierajú do nádob na to vyhradených na Obecnom úrade.

 

Použité šatstvo sa odovzdáva do zberných kontajnerov na to určených: pri Obecnom úrade, na Čermianskej domovine (bývala predajňa ROZVOJ) alebo v Obsolovciach pri KD.


 
 
Položky 1-10 z 24
ÚvodÚvodná stránka