Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy a do materskej školyVytlačiť
 

Oznamujeme rodičom, že zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch

24. a 25. apríla 2019

v čase od 14,00 do 16,00 hod.

v miestnosti 1. A triedy 

v Základnej škole s materskou školou v Horných Obdokovciach.

 

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční počas celého mesiaca máj 2019. (Bližšie informácie sa nachádzajú na priloženom obrázku.)


 
 

Odpočet vodomerov - oznamVytlačiť
 

Západoslovenská vodáresnká spoločnosť oznamuje občanom, že vude v obci vykonávať odpočet vodomerov, a to naseldovne:

- Obsolovce: 17. apríla 2019

- Bodok a Čermanská domovina: 18. apríla 2019

- Horné Obdokovce: po Veľkej Noci

 

Žiadame občanov, aby uzatvorili psov a sprístupnili vodomery.


 
 

Veľkoobjemový kontajner - oznamVytlačiť
 

Informujeme občanov z časti Bodok, že veľkoobjemový kontajner, ktorý je umiestnený v tejto lokalite môžu využiť na vývoz odpadu zo svojich rodinných domov.

Tento kontajner slúži výlučne len na odpad, ktorý sa v obci netriedi, tzn. že je možné doňho nosiť všetko okrem papiera, skla a plastov. Na tieto účely slúžia kontajnery umiestnené v obci.

Rovnako do tohto kontajnera nepatrí bioodpad, elelektroodpad a veľkoobjemový stavebný odpad.

Kontajner bude na Bodoku pristavený do konca budúceho týždňa, do piatka – 5. apríla.

 

Následne budú takýmto istým spôsobom umiestňované veľkoobjemové kontajnery aj v ostatných častiach obce, o čom budú občania včas informovaní.


 
 

Parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách - oznamVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce žiada všetkých občanov, najmä na Kamanskej ulici a na Hríšnici, aby boli voči sebe tolerantní a v záujme ochrany bezpečnosti ľudí ako aj majetku, neparkovali so svojimi vozidlami na miestnych komunikáciách a tým nezabraňovali plynulému prechodu vozidiel po ceste.

Žiadame občanov, aby svoje vozidlá umiestnili do svojich dvorov.

Za porozumenie všetkým ďakujeme.


 
 

Zbieranie odpaduVytlačiť
 

Vážení občania,

žiadame Vás o dôsledné separovanie komunálneho odpadu, aby sa znížilo jeho množstvo. Do komunálneho odpadu nepatria plastové obaly, kovové obaly, tetrapakové obaly, sklo, papier, šatstvo, drobný elektro- odpad, batérie.

Zvlášť prosíme obyvateľov bytoviek, aby sa zapájali do separovaného zberu, prišli si vyzdvihnúť vrecia, lebo podľa informácií zberovej spoločnosti sa vôbec nezapájajú do separovaného zberu a majú nadmerné množstvo komunálneho dopadu. V obci sa nachádzajú kontajnery na jednotlivé druhy separovaného odpadu – sklo, papier, plasty. Od apríla pribudnú kontajnery na kovové a tetrapakové obaly. Pravidelne sa vykonáva zber separovaných zložiek  z domácností. Šatstvo sa zbiera do kontajnerov pri budove obecného úradu a pri kultúrnom dome v Obsolovciach. Podobne aj použité kuchynské tuky a oleje môžete odovzdať na obecnom úrade v uzatvorených plastových nádobách.

Prosíme Vás, zapájate sa do separovaného zberu odpadov, ako aj triedenia komunálneho odpadu z domácností. Zníži sa množstvo skládkovaného odpadu. Nevytvárajte nelegálne skládky a neničte si svoje životné prostredie, a prispejete k jeho ochrane. 


 
 
Položky 1-10 z 28

Úradná tabuľa

Zápisnica a uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné ObdokovceVytlačiť
 

Zápisnica a uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce 

konaného dňa 10. 05. 2019


 
 

VZN č. 1/2019 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce v znení Zmien a doplnkov č. 1Vytlačiť
 

V zmysle Uznesenia č. 30/2019 z 2. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce konaného dňa 10. 05. 2019 obec Horné Obdokovce zverejňuje schválené VZN č. 1/2019 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce v znení Zmien a doplnkov č. 1.


 
 

Záverečný účet obce Horné Obdokovce za rok 2018Vytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce v zmysle § 9 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení zverejňuje návrh Záverečného účtu obce Horné Obdokovce za rok 2018.


 
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2019Vytlačiť
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2019

- viď príloha


 
 

Ochrana lesov pred požiarmi - oznamVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce na základe oznámenia Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch zverejňuje informáciu o ochrane lesov pred požiarmi.

 

Viac informácií v priloženom súbore.


 
 
Položky 1-10 z 28
ÚvodÚvodná stránka