Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Zámer na predaj majetku obce

Obec Horné Obdokovce v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia č. 25/2019 a 26/2019 z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné O ...viac...

Zverejnené 22.5.2019 -webmaster-


 

Zápisnica a uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce

Zápisnica a uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce 
konaného dňa 10. 05. 2019
viac...

Zverejnené 16.5.2019 -webmaster-


 

VZN č. 1/2019 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce v znení Zmien a doplnkov č. 1

V zmysle Uznesenia č. 30/2019 z 2. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce konaného dňa 10. 05. 2019 obec Horné Obdokovce zverejňuje schválené VZN č. 1/2019 Zásady hospodárenia ...viac...

Zverejnené 16.5.2019 -webmaster-


 

Záverečný účet obce Horné Obdokovce za rok 2018

Obec Horné Obdokovce v zmysle § 9 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení zverejňuje návrh Záverečného účtu obce Horné Obdokovce za rok 2018.
viac...

Zverejnené 29.4.2019 -webmaster-


 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2019

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2019
- viď príloha
viac...

Zverejnené 13.4.2019 -webmaster-


 

Ochrana lesov pred požiarmi - oznam

Obec Horné Obdokovce na základe oznámenia Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch zverejňuje informáciu o ochrane lesov pred požiarmi.
 
Viac informácií v pri ...viac...

Zverejnené 19.3.2019 -webmaster-


 

Oznámenie o začatí realizačných prác na stavbe Vedenie 2x400kV Krožovany - Bystričany

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
oznamuje začatie výstavby a realizácie stavby
"Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany"
 
Viac informácií na priloženom obr ...viac...

Zverejnené 5.3.2019 -webmaster-


 

Oznámenie o zverejňovaní zápisníc a uznesení z rokovaní obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce

Obec Horné Obdokovce informuje občanov, že vzhľadom na zmenu formy uznesení zápisnice a uznesenia z rokovaní obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce budú zverejňované na úradnej tabuli obce umies ...viac...

Zverejnené 26.2.2019 -webmaster-


 

Územný plán obce

Obec Horné Obdokovce zverejňuje
Územný plán obce Horné Obdokovce (grafická časť)
schválený v roku 2018.
 
viac...

Súbor na stiahnutie hobdokovce_ti.pdf hobdokovce_ti.pdf (829.9 kB)
Súbor na stiahnutie hobdokovce_kom.pdf hobdokovce_kom.pdf (1.8 MB)

Zverejnené 1.2.2019 -webmaster-


 

Zberné miesto - oznam

Obec Horné Obdokovce oznamuje občanom, že s účinnosťou od 1. februára 2019 je prevádzka zberného miesta otvorená pre občanov Horných Obdokoviec a priľahlých častí Obsolovce, Bodok a Čermianska domovin ...viac...

Zverejnené 1.2.2019 -webmaster-


 

Zisťovanie SILC - Štatistický úrad SR - oznam

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťov ...viac...

Zverejnené 30.1.2019 -webmaster-


 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany informuje občanov o registrácii nových chovov s maximálne 1 kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochov ...viac...

Registráciu chovu 1 ošípanej registracia_chovu_1_osipana.pdf registracia_chovu_1_osipana.pdf (351.8 kB)

Zverejnené 29.1.2019 -webmaster-


 

Povinnosť poskytnutia údajov z evidencie nájomného - oznam

Na základe listu z Okresného úradu v Topoľčanoch, pozemkový a lesný odbor, informujeme občanov, že,
každý nájomca, t. j. každý kto užíva poľnohospodársku pôdu na základe nájomnej zmluvy alebo n ...viac...

Žiadosť o zverejnenie informácie ziadost_o_zverejnenie_informacie.pdf ziadost_o_zverejnenie_informacie.pdf (511.6 kB)

Zverejnené 15.1.2019 -webmaster-


 

Voľby v roku 2019 - oznam

Oznamujeme občanom, že v roku 2019 sa v našej obci uskutočnia 3 druhy volieb:
1. Voľby prezidenta Slovenskej republiky - 16. marec 2019
2. Voľby do orgánov samosprávy obcí (doplňujúce) - ...viac...

Zverejnené 15.1.2019 -webmaster-


 

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Horné Obdokovce informuje verejnosť o spôsobe nakladania s použitými bateriámi a akumulátormi.
Viac info ...viac...

Zverejnené 8.1.2019 -webmaster-


 

Kalendár zvozu odpadov na rok 2019

Na obrázkoch nižšie nájdete kalendár zvozu tuhého komunálneho odpadu a plastov a tetrapakových obalov na rok 2019.
viac...

Zverejnené 21.12.2018 -webmaster-
Aktualizované: 7.1.2019 -webmaster-


 

Prícestná socha Vir Dolorum - oznam

Oznamujeme občanom, že zreštaurovaná prícestná socha "Vir Dolorum" bola dňa 5. decembra 2018 osadená na pôvodné miesto.
 
Reštaurátorský výskum spolu so samotným reštaurovaním bol realiz ...viac...

Súbor na stiahnutie Vir_Dolorum.pdf Vir_Dolorum.pdf (514.5 kB)

Zverejnené 6.12.2018 -webmaster-


 

Oznam - nové cestovné poriadky

Nové cestovné poriadky platné od 9. decembra 2018.
viac...

Zverejnené 28.11.2018 -webmaster-


 

Oznam - povinnosť registrácie chovov ošípaných

Oznam - povinnosť registrácie chovov ošípaných
viac...

Zverejnené 20.11.2018 -webmaster-


 

Zubná ambulancia - aktuálny oznam

Kartotéka zubnej ambulancie po MUDr. Bilikovi je rozdelená podľa miesta bydliska, tzn.:
- obec Čermany do Veľkých Ripnian
- zvyšok: zubná ambulancia O-Dent s. r. o. na Svätoplukovej ulic ...viac...

Zverejnené 29.6.2018 -webmaster-


 

Zubná ambulancia zrušená - oznam

Zubná ambulancia v Horných Obdokovciach je zrušená.
Informácie pre pacientov:
- ošetrovanie pacientov:
Čermany a Veľké Ripňany - MUDr. Urbánek, zubná ambulancia Veľké Ripňany (je ...viac...

Zverejnené 13.4.2018 -webmaster-


 

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obciach

Obec je podľa zákona o ochrane pred požiarmi povinná vykonávať preventívne protipožiarne kontroly.
A fyzické osoby sú povinné umožniť kontorlným skupinám obce vykonávať preventívne protipožiarn ...viac...

Zverejnené 19.2.2018 -webmaster-


 

Parkovanie vozidiel

Dôrazne žiadame majiteľov dopravných prostriedkov, aby odparkovali svoje vozidlá do dvorov a nenechávali ich na krajoch cesty, nakoľko sú prekážkou pri údržbe miestnych komunikácií.
Za porozume ...viac...

Zverejnené 4.12.2017 -webmaster-


 

Zverejňovanie rozhlasových oznamov na webovej stránke obce

Oznamujeme občanom, že na tejto webovej stránke bola vytvorená sekcia pod názvom "Rozhlasové oznamy", v ktorej budú zverejňované aktuálne oznamy hlásené v obecnom rozhlase.
Uvedenú sekciu "Rozh ...viac...

Zverejnené 9.11.2017 -webmaster-


 
ÚvodÚvodná stránka