Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Položky 1-15 z 24

Zápisnica a uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce

Obec Horné Obdokovce zverejňuje zápisnicu a uznesenia zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce konaného dňa 6. septembra 2019.
viac...

Zverejnené 13.9.2019 -webmaster-


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Obdokovce na II. polrok 2019

Obec Horné Obdokovce zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Obdokovce na II. polrok 2019.
viac...

Zverejnené 5.7.2019 -webmaster-


 

Individuálna výročná správa obce Horné Obdokovce za rok 2018 a správa nezávislého audítora

Obec Horné Obdokovce zverejňuje Individuálnu výročnú správu obce Horné Obdokovce za rok 2018 a správu nezávislého audítora z auditu účtvonej závierky.
viac...

Zverejnené 28.6.2019 -webmaster-


 

Africký mor ošípaných - oznam

V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom zavlečenia
Afrického moru ošípaných (AMO) na územie Slovenskej republiky
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany informuje občanov o ...viac...

Zverejnené 28.5.2019 -webmaster-


 

Zámer na predaj majetku obce

Obec Horné Obdokovce v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia č. 25/2019 a 26/2019 z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné O ...viac...

Zverejnené 22.5.2019 -webmaster-


 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2019

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2019
- viď príloha
viac...

Zverejnené 13.4.2019 -webmaster-


 

Ochrana lesov pred požiarmi - oznam

Obec Horné Obdokovce na základe oznámenia Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch zverejňuje informáciu o ochrane lesov pred požiarmi.
 
Viac informácií v pri ...viac...

Zverejnené 19.3.2019 -webmaster-


 

Oznámenie o začatí realizačných prác na stavbe Vedenie 2x400kV Krožovany - Bystričany

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
oznamuje začatie výstavby a realizácie stavby
"Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany"
 
Viac informácií na priloženom obr ...viac...

Zverejnené 5.3.2019 -webmaster-


 

Oznámenie o zverejňovaní zápisníc a uznesení z rokovaní obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce

Obec Horné Obdokovce informuje občanov, že vzhľadom na zmenu formy uznesení zápisnice a uznesenia z rokovaní obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce budú zverejňované na úradnej tabuli obce umies ...viac...

Zverejnené 26.2.2019 -webmaster-


 

Územný plán obce

Obec Horné Obdokovce zverejňuje
Územný plán obce Horné Obdokovce (grafická časť)
schválený v roku 2018.
 
viac...

Zverejnené 1.2.2019 -webmaster-


 

Zberné miesto - oznam

Obec Horné Obdokovce oznamuje občanom, že s účinnosťou od 1. februára 2019 je prevádzka zberného miesta otvorená pre občanov Horných Obdokoviec a priľahlých častí Obsolovce, Bodok a Čermianska domovin ...viac...

Zverejnené 1.2.2019 -webmaster-


 

Zisťovanie SILC - Štatistický úrad SR - oznam

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťov ...viac...

Zverejnené 30.1.2019 -webmaster-


 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany informuje občanov o registrácii nových chovov s maximálne 1 kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochov ...viac...

Zverejnené 29.1.2019 -webmaster-


 

Povinnosť poskytnutia údajov z evidencie nájomného - oznam

Na základe listu z Okresného úradu v Topoľčanoch, pozemkový a lesný odbor, informujeme občanov, že,
každý nájomca, t. j. každý kto užíva poľnohospodársku pôdu na základe nájomnej zmluvy alebo n ...viac...

Zverejnené 15.1.2019 -webmaster-


 

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Horné Obdokovce informuje verejnosť o spôsobe nakladania s použitými bateriámi a akumulátormi.
Viac info ...viac...

Zverejnené 8.1.2019 -webmaster-


 
Položky 1-15 z 24
ÚvodÚvodná stránka