Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Položky 1-15 z 23

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Horné Obdokovce

Obec Horné Obdokovce ako orgán územného plánovania podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej ...viac...

Zverejnené 17.7.2019 -webmaster-


 

Individuálna výročná správa obce Horné Obdokovce za rok 2018 a správa nezávislého audítora

Obec Horné Obdokovce zverejňuje Individuálnu výročnú správu obce Horné Obdokovce za rok 2018 a správu nezávislého audítora z auditu účtvonej závierky.
viac...

Zverejnené 28.6.2019 -webmaster-


 

Africký mor ošípaných - oznam

V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom zavlečenia
Afrického moru ošípaných (AMO) na územie Slovenskej republiky
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany informuje občanov o ...viac...

Zverejnené 28.5.2019 -webmaster-


 

Zámer na predaj majetku obce

Obec Horné Obdokovce v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia č. 25/2019 a 26/2019 z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné O ...viac...

Zverejnené 22.5.2019 -webmaster-


 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2019

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2019
- viď príloha
viac...

Zverejnené 13.4.2019 -webmaster-


 

Ochrana lesov pred požiarmi - oznam

Obec Horné Obdokovce na základe oznámenia Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch zverejňuje informáciu o ochrane lesov pred požiarmi.
 
Viac informácií v pri ...viac...

Zverejnené 19.3.2019 -webmaster-


 

Oznámenie o začatí realizačných prác na stavbe Vedenie 2x400kV Krožovany - Bystričany

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
oznamuje začatie výstavby a realizácie stavby
"Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany"
 
Viac informácií na priloženom obr ...viac...

Zverejnené 5.3.2019 -webmaster-


 

Oznámenie o zverejňovaní zápisníc a uznesení z rokovaní obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce

Obec Horné Obdokovce informuje občanov, že vzhľadom na zmenu formy uznesení zápisnice a uznesenia z rokovaní obecného zastupiteľstva obce Horné Obdokovce budú zverejňované na úradnej tabuli obce umies ...viac...

Zverejnené 26.2.2019 -webmaster-


 

Územný plán obce

Obec Horné Obdokovce zverejňuje
Územný plán obce Horné Obdokovce (grafická časť)
schválený v roku 2018.
 
viac...

Zverejnené 1.2.2019 -webmaster-


 

Zberné miesto - oznam

Obec Horné Obdokovce oznamuje občanom, že s účinnosťou od 1. februára 2019 je prevádzka zberného miesta otvorená pre občanov Horných Obdokoviec a priľahlých častí Obsolovce, Bodok a Čermianska domovin ...viac...

Zverejnené 1.2.2019 -webmaster-


 

Zisťovanie SILC - Štatistický úrad SR - oznam

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťov ...viac...

Zverejnené 30.1.2019 -webmaster-


 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany informuje občanov o registrácii nových chovov s maximálne 1 kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochov ...viac...

Zverejnené 29.1.2019 -webmaster-


 

Povinnosť poskytnutia údajov z evidencie nájomného - oznam

Na základe listu z Okresného úradu v Topoľčanoch, pozemkový a lesný odbor, informujeme občanov, že,
každý nájomca, t. j. každý kto užíva poľnohospodársku pôdu na základe nájomnej zmluvy alebo n ...viac...

Zverejnené 15.1.2019 -webmaster-


 

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Horné Obdokovce informuje verejnosť o spôsobe nakladania s použitými bateriámi a akumulátormi.
Viac info ...viac...

Zverejnené 8.1.2019 -webmaster-


 

Kalendár zvozu odpadov na rok 2019

Na obrázkoch nižšie nájdete kalendár zvozu tuhého komunálneho odpadu a plastov a tetrapakových obalov na rok 2019.
viac...

Zverejnené 21.12.2018 -webmaster-
Aktualizované: 7.1.2019 -webmaster-


 
Položky 1-15 z 23
ÚvodÚvodná stránka