Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

Prvotné osídlenie

Najstaršie praveké osídlenie v bezprostrednom okolí obce je z mladšej doby kamennej (neolitu). Toto osídlenie v okolí Horných Obdokoviec (Koniarovce, Lužany a Preseľany) súvisí s gravettienskou kultúrou (26 tis. - 18.tis. rokov pred n.l.). O intenzívnom osídlení v mladšej dobe kamennej vypovedajú aj sídliskové nálezy kultúry s lineárnou keramikou z obcí Behynce, Ludanice, Ludanice-časť Mýtna Nová Ves a Malé a Veľké Ripňany. Nálezy želiezovskej skupiny poznáme z Ludaníc, Ludaníc-časť Mýtna Nová Ves a z Topoľčian-časť Chrabrany. Oblasť Bojnianskej pahorkatiny a Nitrianskej nivy bola intenzívne osídlená aj v období lengyelskej kultúry. Sidliská lengyelskej kultúry poznáme z okolia Horných Obdokoviec, napríklad z obcí Behynce, Ludanice, Lužany a Topoľčany - časť Chrabrany. Vývoj lengyelskej kultúry končil ludanickou skupinou, pomenovanou podľa nálezov z obce Ludanice. V období lengyelskej klutúry sa na Slovensku začínajú objavovať prvé medené ozdoby.


 

 

Od neskorej doby kamennej (eneolitu) do začiatku letopočtu

Nálezy bádenskej kultúry, ktorá predstavuje najhustejšie eneolitické osídlenie poznáme napríklad z Ludaníc. Osídlenie z neskorej doby kamennej - eneolitu sa zistilo v katastroch obcí Ludanice, Ludanic ...
 

Nález z obdobia historických Keltov

Z tohto obdobia pochádza z Horných Obdokoviec nález laténskej hrnčiarskej pece, objavenej v roku 1952 pri výkopových prácach základov kravína v areáli poľnohospodárskeho družstva na ľavej strane cesty ...
 

Dejiny osídlenia v oblasti Horných Obdokoviec počas prvého tisícročia

Z obdobia rímsko-barbarskej kultúry (0-400 rokov n.l.) pochádza z neznámej polohy Horných Obdokoviec - časť Obsolovce dvojkónická nádoba s rovným okrajom, tri železné nožíky a fragment spony. Pravdepo ...
 

Ludanickovci

Už v prvej polovici 13. storočia vlastnili rozsiahle majetky medzi Topoľčanmi a Nitrou. V priebehu 13. storočia sa Ludanickovci rozčlenili na 8 samostatných vetiev podľa sídlisk, kde vlastnili majetky ...
 

Beréniovci v Horných Obdokovciach

Rod Beréni získal majetky po Mikulášovi z Veľkých Dvorian sobášom Ondreja Beréniho s Katarínou Onoriovou, vdovou po Mikulášovi Dvoranskom niekedy v polovici 16. storočia. Medzi inými majetkovými podie ...
 

Historické udalosti a život v obci, názvy obce v minulosti

V súpise príjmov ostrihomského arcibiskupstva z rokov 1571-1573 sa Horné Obdokovce spomínajú pod názvom "Fólsó Bogiak". V portálnom súpise z roku 1576 vystupuje obec pod názvom Bodok. V roku 1593 vypu ...
 

Z histórie rodu Stummer v Horných Obdokovciach

V roku 1869 kúpil Alexander Stummer od Františka Erdödyho ludanické panstvo. K nemu v roku 1877 pripojil aj veľkostatok, ktorý kúpil od Františka Beréniho spolu s kaštieľom v Horných Obdokovciach. Poz ...
 

Povojnové roky a novodobá história obce po súčasnosť

Dňa 2. apríla 1945 vstúpili do obce Horné Obdokovce vojská Červenej armády. Koniec II.svetovej vojny priniesol zmeny, ktoré po roku 1948 postupne menili aj pomery na dedine. Časť obyvateľstva prestala ...
 

Mince z nálezov v Horných Obdokovciach

V roku 1942 bolo objavené v obci nálezisko strieborných mincí, ktoré Obvodné notárstvo v Horných Obdokovciach zaslalo štátnej pokladnici v Bratislave. Dnes sú mince v počte pätnásť kusov uložené v Slo ...
 
ÚvodÚvodná stránka