Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Horné Obdokovce.

Aktuálne oznamy

Informácia o oznámení - Územný plán obce Horné Obdokovce

Obec Horné Obdokovce v zmysle § 6 Zákona č. 24/200 ...viac...

Zverejnené 2.10.2017 -webmaster-


 

Oznámenie o začatí prerokovania zadania na územný plán obce Horné Obdokovce

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní ...viac...

Zverejnené 2.10.2017 -webmaster-
Aktualizované: 16.10.2017 -webmaster-


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby VÚC 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby preds ...viac...

Zverejnené 28.9.2017 -webmaster-


 

Vyhlásenie výberového konania na voľbu hlavného kontrolóra obce Horné Obdokovce

V súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Z. z. o obecno ...viac...

Zverejnené 25.9.2017 -webmaster-


 

Plán odvozu komunálneho odpadu a plastov

Zverejnené 20.9.2017 -webmaster-


 

ZMENA úradných hodín na obecnom úrade

Oznamujeme občanom, že od 6. septembra 2017 došlo ...viac...

Zverejnené 7.9.2017 -webmaster-


 

Voľby do samosprávnych krajov 2017

Obec Horné Obdokovce oznamuje, že elektronická adr ...viac...

Zverejnené 17.8.2017 -webmaster-
Aktualizované: 21.8.2017 -webmaster-


 

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Horné Obdokovce

Obec Horné Obdokovce ako príslušný orgán územného ...viac...

Zverejnené 17.8.2017 -webmaster-


 

Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v ...viac...

Zverejnené 10.8.2017 -webmaster-


 

Nenašli sa žiadne akcie

Informácia o oznámení - Územný plán obce Horné ObdokovceVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce v zmysle § 6 Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 2. 10. 2017 bolo obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Horné Obdokovce“.

Zároveň oznamujeme, že do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Horných Obdokovciach počas pracovných dní v rámci úradných hodín.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Horné Obdokovce“ je možné predkladať najneskôr 15 dní od zverejnenia na adrese:

Okresný úrad Topoľčany

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1738

955 40 Topoľčany

alebo elektronicky na adresu:

natalia.puterkova@minv.sk

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Horné Obdokovce“ je zverejnené aj na internetovej stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-horne-obdokovce

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka