Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia o oznámení - Územný plán obce Horné ObdokovceVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce v zmysle § 6 Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 2. 10. 2017 bolo obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Horné Obdokovce“.

Zároveň oznamujeme, že do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Horných Obdokovciach počas pracovných dní v rámci úradných hodín.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Horné Obdokovce“ je možné predkladať najneskôr 15 dní od zverejnenia na adrese:

Okresný úrad Topoľčany

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1738

955 40 Topoľčany

alebo elektronicky na adresu:

natalia.puterkova@minv.sk

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Horné Obdokovce“ je zverejnené aj na internetovej stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-horne-obdokovce

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka