Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Horné ObdokovceVytlačiť
 

Obec Horné Obdokovce ako orgán územného plánovania podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie

"Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Horné Obdokovce"

v lehote od 17. 07. 2019 do 17. 08. 2019.

 

Uvedená územnoplánovacia dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Horných Obdokovciach a na internetovej stránke:

https://www.cityplan.eu/hobdokovce/

 

Písomné pripomienky je možné uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky po uplynutí tejto lehoty sa nemusí prihliadať.


 
 
ÚvodÚvodná stránka