Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povinnosť poskytnutia údajov z evidencie nájomného - oznamVytlačiť
 

Na základe listu z Okresného úradu v Topoľčanoch, pozemkový a lesný odbor, informujeme občanov, že,

každý nájomca, t. j. každý kto užíva poľnohospodársku pôdu na základe nájomnej zmluvy alebo nájomného vzťahu má povinnosť do 31. 1. 2019 poskytnúť sumárne údaje z evidencie nájomného za rok 2018 v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za každé katastrálne územie na formulári uvedenom v prílohe č. 3 Vyhlášky MPRV SR č. 172/2018 z 28. mája 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.

Tento formulár nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: 

http://mpsr.sk/index.php?navID=22&navID2=22&sID=23&id=13758&start

Ide o novú povinnosť podľa zákonač. 504/2003 z. z., kedy sa prvýkrát údaje za rok 2018 musia doručiť na okresné úrady do 31. 1. 2019.

Údaje z formulárov budú následne použité na stanovenie obvyklej výšky nájomného pre každé katastrálne územie v SR.

Podpísané sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok môžu nájomcovia zasielať v tabuľkovej forme v listinnej podobe poštou na adresu:

Okresný úrad Topoľčany

pozemkový a lestný odbor

Nám. Ľ. Štúra 1738

955 40 Topoľčany

alebo elektronicky na adresu:

lucia.paulenova@minv.sk

 

Celé znenie žiadosti nájdete v priloženom súbore.


 
 
ÚvodÚvodná stránka