Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zber odpaduVytlačiť
 

Vážení občania,

piatok - 16. marca 2018 sa uskutoční zber plastových obalov, tetrapakových obalov a kovových obalov.

Plastové obaly stlačte, tetrapakové obaly vypláchnite a zložte, jednotlivé druhy dajte do samostatných vriec a vrecia vyložte na viditeľné miesto. Štuple – uzávery z plastových fliaš zbierame na obecnom úrade na pomoc telesne postihnutým. Vrecia sú k dispozícii na obecnom úrade.

 

Budúci týždeň, v stredu - 21. marca 2018 sa uskutoční zber elektro-odpadu.

Zbierajú sa televízory, počítače, monitory, sporáky, chladničky, mrazničky a ostatný elektro-odpad. Veľký elektro-odpad vyložte pred svoje domy. V stredu ho pracovníci obce vyzbierajú. Drobný elektro-odpad a batérie môžete odovzdať do boxu v budove obecného úradu v Horných Obdokovciach pri vstupe na poštu, podobne aj použité tonery z tlačiarní.

 

Zároveň sa v stredu - 21. marca 2018 uskutoční zber papiera.

Zbierajú sa noviny, reklamné plagáty, časopisy, papierové kartóny zviazané do balíkov alebo uložené v krabiciach. 

Zber papiera za výmenu sa už nebude realizovať, v súlade so zákonom ho zabezpečuje zberová spoločnosť v spolupráci s obcou.

 

Vážení občania,

žiadame Vás o dôsledné separovanie komunálneho odpadu, aby sa znížilo jeho množstvo. Do komunálneho odpadu nepatria plastové obaly, kovové obaly, tetrapakové obaly, sklo, papier, šatstvo, drobný elektro- odpad, batérie.

Zvlášť prosíme obyvateľov bytoviek, aby sa zapájali do separovaného zberu, prišli si vyzdvihnúť vrecia, lebo podľa informácií zberovej spoločnosti sa vôbec nezapájajú do separovaného zberu a majú nadmerné množstvo komunálneho dopadu. V obci sa nachádzajú kontajnery na jednotlivé druhy separovaného odpadu – sklo, papier, plasty. Od apríla pribudnú kontajnery na kovové a tetrapakové obaly. Pravidelne sa vykonáva zber separovaných zložiek  z domácností. Šatstvo sa zbiera do kontajnerov pri budove obecného úradu a pri kultúrnom dome v Obsolovciach. Podobne aj použité kuchynské tuky a oleje môžete odovzdať na obecnom úrade v uzatvorených plastových nádobách.

Prosíme Vás, zapájate sa do separovaného zberu odpadov, ako aj triedenia komunálneho odpadu z domácností. Zníži sa množstvo skládkovaného odpadu. Nevytvárajte nelegálne skládky a neničte si svoje životné prostredie, a prispejete k jeho ochrane. 


 
 
ÚvodÚvodná stránka