Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozhlasové oznamy

Predaj stromčekov - firma KIKA

Oznamujeme občanom, že firma KIKA bude

dňa 20. marca 2019, t. j. v stredu

v čase od 15,30 do 16,00 hod.

predávať na miestnej tržnici ovocné stromy a kríky, a to: odolné slivky, ringloty, jablká, hrušky, čerešne, višne, marhule, broskyne, nektarinky, ríbezle, odolné egreše - stromové a kríkové, brusnice, čučoriedky, hurmikaki, malinočernice, rakytník, moruše čierne, ruže a iné.


 

Parkovanie vozidiel - oznam

Obec Horné Obdokovce žiada všetkých občanov, najmä na Kamanskej ulici a na Hríšnici, aby boli voči sebe tolerantní a v záujme ochrany bezpečnosti ľudí ako aj majetku, neparkovali so svojimi vozidlami na miestnych komunikáciách a tým nezabraňovali plynulému prechodu vozidiel po ceste.

Žiadame občanov, aby svoje vozidlá umiestnili do svojich dvorov.

Za porozumenie všetkým ďakujeme.


 

Pracovná ponuka - Slovizol s.r.o

Spoločnosť Slovizol s.r.o., prevádzka - priemyselná zóna obce Čab, príjme do trvalého pracovného pomeru zamestnancov na nasledovné pozície_

- vodič skupiny E

- obsluha výrobnej linky

 

Bližšie informácie na telefónnom čísle:

0905 606 756


 

Zber odpadu

Vážení občania,

žiadame Vás o dôsledné separovanie komunálneho odpadu, aby sa znížilo jeho množstvo. Do komunálneho odpadu nepatria plastové obaly, kovové obaly, tetrapakové obaly, sklo, papier, šatstvo, drobný elektro- odpad, batérie.

Zvlášť prosíme obyvateľov bytoviek, aby sa zapájali do separovaného zberu, prišli si vyzdvihnúť vrecia, lebo podľa informácií zberovej spoločnosti sa vôbec nezapájajú do separovaného zberu a majú nadmerné množstvo komunálneho dopadu. V obci sa nachádzajú kontajnery na jednotlivé druhy separovaného odpadu – sklo, papier, plasty. Od apríla pribudnú kontajnery na kovové a tetrapakové obaly. Pravidelne sa vykonáva zber separovaných zložiek  z domácností. Šatstvo sa zbiera do kontajnerov pri budove obecného úradu a pri kultúrnom dome v Obsolovciach. Podobne aj použité kuchynské tuky a oleje môžete odovzdať na obecnom úrade v uzatvorených plastových nádobách.

Prosíme Vás, zapájate sa do separovaného zberu odpadov, ako aj triedenia komunálneho odpadu z domácností. Zníži sa množstvo skládkovaného odpadu. Nevytvárajte nelegálne skládky a neničte si svoje životné prostredie, a prispejete k jeho ochrane. 


 

Parkovanie vozidiel

Dôrazne žiadame majiteľov dopravných prostriedkov, aby odparkovali svoje vozidlá do dvorov a nenechávali ich na krajoch cesty, nakoľko sú prekážkou pri údržbe miestnych komunikácií.

Za porozumenie ďakujeme.


 
ÚvodÚvodná stránka