Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozhlasové oznamy

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase

Daňový úrad Nitra upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že novelou zákona o elektronickej registračnej pokladnici č. 368/2018 Z. z. sa zavádza od 1. 7. 2019 nová forma elektronickej registračnej pokladnice, tzv. on-line registračná pokladnica.

 

Bližšie informácie sú na priloženom obrázku.


 

Projekt z Nadácie COOP Jednota

Oznamujeme občanom, že obec Horné Obdokovce sa stala víťazom výzvy z Nadácie COOP Jednota. Obec podala 3 návrhy projektov, z ktorých 1 bude podporený sumou 6.000,- €.

O tom, ktorý projekt bude podporený, rozhodujete vy.

 

Projekt č. 1: oddychová zóna v obci

- vybudovanie oddychovej zóny v parčíku oproti p. Šišku na parc. 162. Oddychová zóna bude slúžiť pre všetkých občanov a návštevníkov obce. Bude pozostávať z lavičiek, parkových smetných košov, detského ihriska, preliezačiek, šmýkačiek, hojdačky aj pre dospelých, vytvorenie priestoru na opekačku, prípadne grilovačku (altánok, ohnisko...). Celý zámer tohto projektu je vytvorenie spoločenského priestoru pre širokú verejnosť na oddych a relaxáciu.

Projekt č. 2:ihrisko pre deti

- vybudovanie detského ihriska v areáli školy slúžiace výlučne pre deti navštevujúce Materskú školu v Horných Obdokovciach.

Projekt č. 3: cvičisko pre psov

- vybudovanie cvičiska pre majiteľov psov, ktorí môžu tento priestor využiť na výcvik svojich štvornohých miláčikov. Zámer vybudovať tento projekt je na parc. č.17/10 a 17/2 za bytovým domom smerom k plotu Poľnohospodárskeho družstva Horné Obdokovce. 

 

Za každý nákup nad 5,- € v supermarkete COOP Jednota Horné Obdokovce dostanete žetón, prostredníctvom ktorého môžete v predajni hlasovať.

Hlasovanie prebieha do konca mája 2019.


 

Parkovanie vozidiel - oznam

Obec Horné Obdokovce žiada všetkých občanov, najmä na Kamanskej ulici a na Hríšnici, aby boli voči sebe tolerantní a v záujme ochrany bezpečnosti ľudí ako aj majetku, neparkovali so svojimi vozidlami na miestnych komunikáciách a tým nezabraňovali plynulému prechodu vozidiel po ceste.

Žiadame občanov, aby svoje vozidlá umiestnili do svojich dvorov.

Za porozumenie všetkým ďakujeme.


 

Pracovná ponuka - Slovizol s.r.o

Spoločnosť Slovizol s.r.o., prevádzka - priemyselná zóna obce Čab, príjme do trvalého pracovného pomeru zamestnancov na nasledovné pozície_

- vodič skupiny E

- obsluha výrobnej linky

 

Bližšie informácie na telefónnom čísle:

0905 606 756


 

Zber odpadu

Vážení občania,

žiadame Vás o dôsledné separovanie komunálneho odpadu, aby sa znížilo jeho množstvo. Do komunálneho odpadu nepatria plastové obaly, kovové obaly, tetrapakové obaly, sklo, papier, šatstvo, drobný elektro- odpad, batérie.

Zvlášť prosíme obyvateľov bytoviek, aby sa zapájali do separovaného zberu, prišli si vyzdvihnúť vrecia, lebo podľa informácií zberovej spoločnosti sa vôbec nezapájajú do separovaného zberu a majú nadmerné množstvo komunálneho dopadu. V obci sa nachádzajú kontajnery na jednotlivé druhy separovaného odpadu – sklo, papier, plasty. Od apríla pribudnú kontajnery na kovové a tetrapakové obaly. Pravidelne sa vykonáva zber separovaných zložiek  z domácností. Šatstvo sa zbiera do kontajnerov pri budove obecného úradu a pri kultúrnom dome v Obsolovciach. Podobne aj použité kuchynské tuky a oleje môžete odovzdať na obecnom úrade v uzatvorených plastových nádobách.

Prosíme Vás, zapájate sa do separovaného zberu odpadov, ako aj triedenia komunálneho odpadu z domácností. Zníži sa množstvo skládkovaného odpadu. Nevytvárajte nelegálne skládky a neničte si svoje životné prostredie, a prispejete k jeho ochrane. 


 

Parkovanie vozidiel

Dôrazne žiadame majiteľov dopravných prostriedkov, aby odparkovali svoje vozidlá do dvorov a nenechávali ich na krajoch cesty, nakoľko sú prekážkou pri údržbe miestnych komunikácií.

Za porozumenie ďakujeme.


 
ÚvodÚvodná stránka