Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozhlasové oznamy

Odpisovanie elektriky - oznam

Západoslovenská distribučná a. s. oznamuje občanom, že v dňoch

21. septembra 2018 a 25. septembra 2018

v čase od 9,30 hod.

budú pracovníci chodiť odpisovať elektrickú energiu.


 

Prerušenie distribúcie elektriny - miestna časť Bodok

Oznamujeme občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú 

dňa 25. septembra 2018

bez dodávky elektriny Obsolovce

v čase od 8,30 hod. do 14,00 hod.


 

Zber odpadu

Vážení občania,

žiadame Vás o dôsledné separovanie komunálneho odpadu, aby sa znížilo jeho množstvo. Do komunálneho odpadu nepatria plastové obaly, kovové obaly, tetrapakové obaly, sklo, papier, šatstvo, drobný elektro- odpad, batérie.

Zvlášť prosíme obyvateľov bytoviek, aby sa zapájali do separovaného zberu, prišli si vyzdvihnúť vrecia, lebo podľa informácií zberovej spoločnosti sa vôbec nezapájajú do separovaného zberu a majú nadmerné množstvo komunálneho dopadu. V obci sa nachádzajú kontajnery na jednotlivé druhy separovaného odpadu – sklo, papier, plasty. Od apríla pribudnú kontajnery na kovové a tetrapakové obaly. Pravidelne sa vykonáva zber separovaných zložiek  z domácností. Šatstvo sa zbiera do kontajnerov pri budove obecného úradu a pri kultúrnom dome v Obsolovciach. Podobne aj použité kuchynské tuky a oleje môžete odovzdať na obecnom úrade v uzatvorených plastových nádobách.

Prosíme Vás, zapájate sa do separovaného zberu odpadov, ako aj triedenia komunálneho odpadu z domácností. Zníži sa množstvo skládkovaného odpadu. Nevytvárajte nelegálne skládky a neničte si svoje životné prostredie, a prispejete k jeho ochrane. 


 

Parkovanie vozidiel

Dôrazne žiadame majiteľov dopravných prostriedkov, aby odparkovali svoje vozidlá do dvorov a nenechávali ich na krajoch cesty, nakoľko sú prekážkou pri údržbe miestnych komunikácií.

Za porozumenie ďakujeme.


 
ÚvodÚvodná stránka